QUẢNG CÁO GIỮA TRANG

Đây là vị trí quảng cáo hiện thị ở giữa trang, và cụ thể là nó ở giữa trang chủ. Khi bạn đang ở trang chủ thì tổng cộng toàn site có 3 quảng cáo: 1 cái ở đầu trang, cái này ở giữa trang và cái nữa là trên sidebar.

Xem trên điện thoại bạn sẽ thấy rằng các vị trí quảng cáo phân bổ tương đối đồng đều trong site, chỉ 3 cái, không nhiều, không ít. Rất thích hợp với tiếp thị liên kết cũng như Adsense. Đối với Adsense nó có quảng cáo tự động, tuy nhiên nếu dùng theme này bạn không cần dùng quảng cáo t ự động vì nó sinh ra quá nhiều quảng cáo gây khó chịu người dùng.